G-kullen 1996-05-28

Far: SU(V)CH Taabbel Mc Zenith S51195/94
Mor: SU(V)CH Västergårdens Ålga S57495/91


SU(v)CH Västergårdens Ålga.


 • Gamble
  Reg.nr: S35816/96 Röd
  Bästa utställningsresultat: Cert
  SVCH

 • Gordon
  Reg.nr: S35817/96 Röd
  SU(v)CH
  NU(v)CH
  INTU(v)CH
  SVCH
  GK karaktärsprov gryt
  Behölls på kenneln
  Gordon är far till vår J-kull född 1998 och vår O-kull född 2001


  SU(v)CH, NU(v)CH, INTU(v)CH, SVCH Västergårdens Gordon

 • Gospel
  Reg.nr: S35818/96 Röd
  INTU(kv)CH
  FINU(v)CH
  NORDU(v)CH
  SVCH
  SV-99
  Gk karaktärsprov gryt
  Äg: Ingegerd Eriksson, Finspång

 • Garbo
  Reg.nr: S35819/96 Smrt
  SU(v)CH
  SVCH
  Äg: Ingegerd Eriksson, Finspång

 • Gloria
  Reg.nr: S35820/96 Smrt